The rule of culpability

The rule of culpability

This is the main principle of present Criminal Law. It means that the author of a forbidden deed is not committing an offence if the guilt (culpability) cannot be attributed to him/her during this. Another words, the author of the prohibited act bears the criminal responsibility only when he/she can be lawfully charged with guilt. The main condition of the personal charge of guilt is specific mental link between the culprit and the offence. So, the most important is the subject of this deed e.g. in case of voluntary act the perpetrator has got a direct intention to commit this offence or can foresee the possibility of commission it and he/she agrees with this possibility.

Ex. He is guilty of intended arson and death of five persons.

Zasada winy

Podstawowa zasada współczesnego prawa karnego. Oznacza, iż nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie popełniania czynu. Innymi słowy sprawca czynu zabronionego ponosi odpowiedzialność karną tylko wtedy gdy z popełnienia czynu można mu zrobić zarzut. Podstawowym warunkiem osobistej zarzucalności czynu jest występowanie określonej więzi psychicznej między sprawcą a jego czynem. Najważniejsza jest więc strona podmiotowa czyli subiektywna np. przy przestępstwach umyślnych sprawca ma bezpośredni zamiar popełnienia czynu zabronionego lub może przewidzieć możliwość popełnienia takiego czynu ale zgadza się z tą możliwością.

Ex. On jest winny umyślnego podpalenia budynku i śmierci pięciu osób.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Specjalistyczne - treści losowe

Główna Specjalistyczne Prawo Legal English The rule of culpability
Loading ...