MORTGAGE

Agreement where someone lends money to another person so that he can buy a property, the property being used as the security. This is the main form of material security of money debts (proof of debt). To secure the indicated debt, the immovable property can be legally charged and it means the right for creditor (mortgagee) to be paid off with this immovable estate regardless of who is the owner (freeholder) of this estate each time and having the priority over freeholder’s personal creditors. The subject of this security are immovables and the mortgagee has got two rights: 1. priority over freeholder’s personal creditors, it means creditors who do not use the mortgage security 2. efficacy of charging the immovable property in relation to each owner of it, means that the mortgagee can realize the rights of the mortgage, first of all to be paid off with this charged immovables even if another person becomes their owner. Ex. His house is mortgaged to the bank.

Hipoteka

Umowa w której ktoś pożycza pieniądze innej osobie, która jako zabezpieczenie daje nieruchomość będącą jej własnością. Jest to podstawowa forma prawna rzeczowego zabezpieczania wierzytelności pieniężnych.. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Przedmiotem tego zabezpieczenia są więc nieruchomości a wierzycielowi hipotecznemu przysługują dwa uprawnienia : 1. pierwszeństwo zaspokojenia się z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi – czyli wierzycielami nie korzystającymi z zabezpieczenia hipotecznego 2. skuteczność obciążenia względem każdoczesnego właściciela nieruchomości oznacza, że wierzyciel może wykonywać uprawnienia płynące z hipoteki, a wiec przede wszystkim zaspokoić się z nieruchomości obciążonej, choćby własność tej nieruchomości przeszła na inną osobę

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Specjalistyczne - treści losowe

Loading ...