CAPACITY FOR LEGAL ACTIONS

CAPACITY FOR LEGAL ACTIONS of natural person and legal person; it is the property consisting in capability to aquire rights and obligations, by one’s own activity, by means of legal actions of Civil Law. In case of natural person; - it is not inborn, obvious property of each natural person - natural person can have not got capacity for legal actions at all, can have got it limited or have got full capacity for legal actions. It depends on reasons mentioned above, in “limitations of natural person’s legal capacity” i.e; age, incapacitation, mental disease, citizenship or criminal sentence. In case of legal person; - legal person can acquire rights and obligations only by its statutory bodies; decisive, managing and supervising ex. She is partly incapacitated by her schizophrenia and she cannot act in this matter without her guardian’s permission. ex.The company has made the lucrative contract to buy this sky-scraper.

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH osoby fizycznej i osoby prawnej; jest to właściwość polegająca na zdolności nabywania praw i obowiązków, własnym działaniem, w drodze czynności prawnych. W przypadku osób fizycznych - nie jest to przyrodzona właściwość każdej osoby fizycznej - osoba fizyczna może w ogóle nie mieć zdolności do czynności prawnych, może mieć tę zdolność ograniczoną lub mieć pełną zdolność do czynności prawnych. To zależy od przyczyn wymienionych powyżej, w„ograniczeniach zdolności prawnej osób fizycznych” W przypadku osób prawnych ; - osoba prawna może nabywać prawa i obowiązki tylko poprzez jej organy- stanowiący, zarządzający i kontrolny.) np.Ona jest częściowo ubezwłasnowolniona przez schizofrenię i nie może działać w tej sprawie bez zgody jej kuratora. np.Ta spółka zawarła intratny kontrakt na kupno wieżowca

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Specjalistyczne - treści losowe

Główna Specjalistyczne Prawo Legal English CAPACITY FOR LEGAL ACTIONS
Loading ...