Matura

Matura Vocabulary: Health and Illness
Matura Vocabulary: Crime and Punishment
Matura Vocabulary: Family life
Matura Vocabulary: Food and drink
Matura Vocabulary: Animals
matura próbna z języka angielskiego 2009
Matura z języka angielskiego 2010
Matura próbna z języka angielskiego 2004
Matura z języka angielskiego 2006
Matura próbna z języka angielskiego 2006
Matura z angielskiego 2008
Matura z angielskiego 2007 wraz z kluczem
Nowa matura - informacje
Matura z języka angielskiego
Nowa matura z angielskiego 2001/2002 (nowa)
Matura z angielskiego 2001/2002 (stara)
matura - z angielskiego 2002/2003
matura - z angielskiego 2005
Zdania warunkowe I
Zdania warunkowe II
Future Perfect
Przyimki
Rzeczowniki z przyimkami
Phrasal Verbs
Czasowniki z przyimkami
although/ in spite of
Use of English
If only
It's time
I would rather
Used to
Zdania warunkowe III
Zdania warunkowe mieszane
Zdania z since i for
The sooner the better
Mowa zależna
Make sb. do sth.
Następstwo czasów
Czasowniki modalne z have
Mind doing sth.
Be said to be
Future Continuous
Had better
Have sth. done
It; there
Rodzajniki część III
Idioms I
Head, Mind, Mouth idioms
Heart idioms
The infinitive
The infinitive and verbs
Comparison of adjectives
Relative clauses
Compound nouns
Describing people
Narrative
Joining sentences
Review
Informal letters
How to write an essay
Talking about things in general
Short narrative
Personal essay
Critical analysis of poetry
Common word choice errors
Reading Comprehension 1
Reading Comprehension 2
Reading Comprehension 3
Reading Comprehension 4
Reading Comprehension 5
Przedstawianie się, pytanie o drogę
W hotelu i sklepie
Rozmowa kwalifikacyjna
U lekarza, przez telefon, w domu
Christmas vocabulary
Viewpoint
Listening Comprehension
Multiple Choice Grammar Test 1
Multiple Choice Grammar Test 2
Vocabulary test
Expressing certainty

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Loading ...