LEGAL CAPACITY

LEGAL CAPACITY of natural person and legal person; it is the property consisting in capability to be the subject of rights and obligations of Civil Law. In case of natural person: - it is inborn property which belongs to each natural person from one’s birth untill death - range of natural person’s legal capacity is not always identical and can be limited by;

a) capacity for legal actions, the lack of full capacity for legal actions makes impossible to use some rights and obligations

b) age (18- legal age, majority)

c) incapacitation d) mental disease, mental deficiency

e) citizenship

f) sentence of Criminal Court

ex. He is icapacitaded because of his deep mental deficiency and he is forbidden to marry.

 

In case of legal person:

- it is property which belongs to each legal person since it comes into being till its finish

- legal person can obtain all rights and can be burdened with all obligations

- range of legal person’s legal capacity is narrower than natural person’s one, limitations of legal person’s legal capacity can appear in the character of legal person, in the law, in legal person’s statutory regulations ex. Company is responsible for its obligations with all its substance.

ZDOLNOŚĆ PRAWNA osoby fizycznej i osoby prawnej jest to właściwość polegająca na zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego.

W przypadku osoby fizycznej;

- jest to przyrodzona właściwość każdej osoby fizycznej przysługująca od chwili urodzin aż do śmierci

- zakres zdolności prawnej osoby fizycznej nie jest zawsze identyczny i może być ograniczony poprzez; zdolność do czynności prawnych- brak pełnej zdolności do czynności prawnych czyni niemożliwym skorzystanie z niektórych praw i obowiązków, inne to; wiek- pełnoletność, płeć, ubezwłasnowolnienie, choroba psychiczna niedorozwój umysłowy, obywatelstwo, wyrok karny Np.On jest ubezwłasnowolniony z powodu głębokiego niedorozwoju umysłowego i nie wolno mu zawrzeć związku małżeńskiego.

 

W przypadku osoby prawnej;

-jest to właściwość przysługująca od momentu powstania osoby prawnej aż do zakończenia jej bytu

-osoby prawne mogą uzyskiwać wszelkie prawa i być obciążane wszelkimi zobowiązaniami -zakres zdolności prawnej osób prawnych jest węższy niż osób fizycznych, ograniczenia zdolności prawnej osób prawnych mogą wynikać z charakteru osoby prawnej, z przepisów prawa, z regulacji statutowych osoby prawnej )

Np.Spółka odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Specjalistyczne - treści losowe

Loading ...